ค้นหา  

   มีรายละเอียดดังนี้...

การจองทัวร์

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน (สำหรับช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000บาท)
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า
    (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

วิธีการชำระเงิน

1. ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร, เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพฯ  ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา:ทุ่งครุ

ชื่อบัญชี: บริษัท ซันปาร์ค ฮอลิเดย์ จำกัด

บัญชี:ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี:  756-2-50287-9

2. ยืนยันการชำระเงินผ่านเว็บไซต์โดย คลิ๊กที่นี่ หรือแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมทั้งระบุรหัสอ้างอิงของท่าน บนหลักฐานดังกล่าวมาที่หมายเลข 02 - 873 4818 หรือสแกน หรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน พร้อมส่งรหัสอ้างอิงของท่านมาที่ sunparktour@gmail.com หรือ pitipong12@hotmail.com

3. ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการชำระเงินของท่านว่าถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว และ จะดำเนินการจัดส่ง ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีไห้ท่านโดยเร็ว


หมายเหตุ:
1. ท่านสามารถโอนเงินจากธนาคารเดียวกันสาขาใดก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
2.
การโอนเงินในต่างจังหวัด จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามประกาศของธนาคารนั้นๆ
3.
ท่านที่ประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงิน กรุณาชำระค่าบริการเพิ่ม 20 บาท สำหรับไปรษณีย์ลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสูญหาย โดยท่านสามารถระบุ ชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินได้ เมื่อทำรายการยืนยันที่เมนู ยืนยันการชำระเงิน หรือแฟกซ์มาพร้อมกับหลักฐานการชำระเงินได้ที่หมายเลข 02 - 873 4818

ย้อนกลับ     

โปรโมชั่น

1. เอเชีย

2. ยุโรป

3. ตะวันออกกลาง

4. อเมริกา-แคนาดา

5. ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6. แอฟริกา

7. เที่ยวทั่วไทย

สมาชิก

Username:
Password:
 

สมัครรับข่าวสาร

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร