ค้นหา  

   Program Tour...

   1.ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน (CX)

JZG_HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน  (CX)

 

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง กระเช้านองปิง ลันเตา 360 องศา
วัดหวังต้าเซียน Symphony of light แก้ชงวัดแซกง
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดัง ถนนนาธาน
พิเศษ อร่อยเต้มอิ่มกับ...อาหารทะเลสดๆ
กำหนดเดินทางเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 15,900.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (CX)

JGS25_HKG06 ฮ่องกง 4 เมือง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน (CX)

เมืองฮ่องกง- เมืองเซินเจิ้น – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม
เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ ชมโชว์ แสง สี เสียง
เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ
เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้
เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - เมืองจู่ไห่
เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน –ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี - เมืองฮ่องกง

กำหนดเดินทางเดือนมิถุนายน -  สิงหาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 11,900.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง 2วัน 1คืน (EK)

JZG_HKG13 HONG KONG SUMMER SALE 3D2N  (EK)

ดูไฟ SYMPHONY OF LIGHTS
ช้อปปิ้งหนักมาก วัดแชกง ชมวิวเขา VICTORIA
เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลส์เบย์
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ย่านจิมซาจุ่ย
กำหนดเดินทางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 13,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน (EK)

JZG_HKG14 HONG KONG SHOPPING 3D2N  (EK)

ดูไฟ SYMPHONY OF LIGHTS
ช้อปปิ้งหนักมาก วัดแชกง ชมวิวเขา VICTORIA
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีวัดแชกงหมิว ย่านจิมซาจุ่ย
กำหนดเดินทางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 12,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (EK)

JBI_BT HKG09 EK ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (EK)

นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
ชมความสวยงามของ วิดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี
กำหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 11,900.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน (HX)

JCP_CTP5A HX HKG SZX 4D2N (HX)

ไหว้พระ 4 วัดดัง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเทพเจ้ากวนอู เมืองโบราณลี่เจี่ยง
สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
ช้อปปิ้งถนนนาธาน ตลาดตงเหมิน  SEA FOOD เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
กำหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 8,888.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2คืน (CX)

JBI_BT HKG01 CX ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (CX)

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง  Mangrove Groove
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี 

กำหนดเดินทางเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2561

 

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 11,900.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2คืน (EK)

JBI_BT HKG008 EK ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน (EK)

อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน
ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์
ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว
สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน
กำหนดเดินทางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561

 


 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 8,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2คืน (EK)

JBI_BT HKT001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 3วัน 2คืน (EK)

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัส
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา  Mangrove Groove
ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่าน ตลาดตงเหมิน
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ซีฟู้ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง + พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 8,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน 2คืน (EK)

JCP_CTP2E Hong Kong Shenzhen 3D2N PRO CHILL (EK)

เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ เจ้าพ่อแซกง
วัดกังหัน เทพเจ้ากวนอู เซิ่นเจิ้น
แสง สี ฮ่องกง Symphony of light
อลังการ หมู่บ้านวัฒนธรรม SEA FOOD เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
กำหนดเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง เมือง/จังหวัด :
ราคา : 12,888.00 บาท
จองทัวร์...
  [ 1  2  3  4  >  >> ]   
 

1. เอเชีย

2. ยุโรป

3. ตะวันออกกลาง

4. อเมริกา-แคนาดา

5. ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6. แอฟริกา

7. เที่ยวทั่วไทย

สมาชิก

Username:
Password:
 

สมัครรับข่าวสาร

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร