ค้นหา  

   Program Tour...

  ย้อนกลับ
   1.ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน 2คืน (FD)

JHP_HCA FD32 A02 HAPPY COMBODIA Siem Reap Missing You 3D 2N (FD)

 

เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง 
ปราสาทบันทายสรี–ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)นครวัด–ชมโชว์ระบำอัปสรา
พิเศษ!! อาหารค่ำชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)

กำหนดเดินทางเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

 

ประเทศ : ทัวร์กัมพูชา เมือง/จังหวัด :
ราคา : 10,999.00 บาท
    จองทัวร์...   
 

1. เอเชีย

2. ยุโรป

3. ตะวันออกกลาง

4. อเมริกา-แคนาดา

5. ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6. แอฟริกา

7. เที่ยวทั่วไทย

สมาชิก

Username:
Password:
 

สมัครรับข่าวสาร

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร